Maiyar ma mandu nathi lagtu

Maiyar ma mandu nathi lagtu

Listen or Download
Maiyar ma mandu nathi lagtu
Maiyar ma mandu nathi lagtu in this album includes
  • Aa mitha vagarna anvarne
  • Aambalo pakiyo
  • Aavi rudi aambaliyani dal
  • Jina jina moraliya
  • Koyaldi jobaniyani dale
  • Kukubole koyaldi
  • Mandavde kai dhalo
  • Mara saiba re
  • Radhe gopal

8 comments:

Post a Comment